LASER DOPPLER FLOWMETRY ) L.D.F) و کاربرد آن در دندانپزشکي (قسمت اول)

دکتر حسين باقري – دندانپزشک

Laser Doppler Flowmetry(LDF) Application in Dentistry

Hossein Bagheri – D.D.S

ارزيابي وايتاليتي پالپ دندان بواسطه اينکه پالپ در يک بافت کلسيفيه احاطه شده، داراي مشکلاتي مي باشد و روشهاي ارزيابي وايتاليتي پالپ که بطور رايج بکار مي روند، اين عمل را بطور غيرمستقيم انجام مي دهند.(1) تستهاي موجود در دندانپزشکي بدين منظور، Subjective بوده و پاسخ الياف عصبي حسي را نشان مي دهند. اساس تستهاي رايج اين است که اگر اعصاب پالپ به تغييرات حرارتي يا الکتريکي پاسخ گويند، ساختار عروقي پالپ سالم فرض مي شوند که اين مساله هميشه صادق نيست. در مورد تستهاي حرارتي،‌برطبق فرضيه هيدروديناميک،‌ توبولهاي عاجي بايد باز باشند تا حرکت مايع توبولار امکان پذير باشد. بنابراين اين نوع تست در افراد مسن(که معمولا مدخل توبولها کلسيفيه و مسدود است) کارآيي ندارد.(2)

در مورد تستهاي الکتريکي بايد گفت که آستانه الکترومتريک دندانهايي که به بلوغ کامل نرسيده اند،‌ بالاتر است و اين تست در دندانهاي با آپکس نابالغ قابل اطمينان نيست. نکته مهم اين است که شبکه عصبي Rashkow تا موقعي که آخرين مراحل تکاملي ريشه دندان طي نشود، به تکامل نميرسد.

نقطه تاريک و مشکل اصلي در ارتباط با تستهاي وايتاليتي، ارزيابي وضعيت پالپ بدنبال تروماست. تستهاي الکتريکي و حرارتي بدنبال صدمات تروماتيک قابل اطمينان نميباشند و ممکن است حتي با وجود ترميم سيرکولاسيون پالپي،پاسخ به اين تستها منفي باشد(2) با اينکه امکان صدمات دنداني در هرسني وجود دارد، اما بيشتر آنها، دندانهاي دائمي را در سنين بين 8 تا 12 سال متاثر مي سازند(2) يک دنداان نابالغ با ديواره هاي عاجي نازک از نظر تشخيص، درمان و پرگنوز با مشکل مواجه است. از آنجا که وجود يک پالپ سالم براي پيشرفت تکامل ساختار ريشه لازم است، بايد تلاش کرد تا بدنبال صدمات تروما، تاحدممکن پالپ وايتال را حفظ مرد و اين مستلزم دستيابي به تکنيکهاي نوين در بعد تشخيصي است و اهميت اين موضوع با محدوديتهاي تستهاي موجود در تناقض است. شايد امروزه با تکنيکهاي رايج تنها راه تشخيص قطعي نکروز پالپ بدنبال تروما، نماي راديوگرافي يک ضايعه راديولوسنت پري آپيکال باشدکه حاکي از سير روبه افزايش واکنشهاي التهابي در ناحيه پري آپيکال مي باشد. درعين حال Anderson در سال 1986 بيان کرده است که در تروماهاي متوسط يک راديولوسنسي يل تغييررنگ گذراي تاج ممکن است پيش بيايد که متعاقب آن وايتاليتي پالپ حفظ شود(3)

Laser Doppler Flowmetry يا L.D.F يک روش الکترواپتيکال غيرتهاجمي براي ارزيابي وايتاليتي پالپ با استفاده از تعيين وجود يا عدم وجود جريان خوني پالپي مي باشد(1) LDF جريان خون پالپی را با استفاده از Blood PerfusionFlux و غلظت خون نشان داده و بنابراین درجه وایتالیتی پالپ را تعیین مینماید(4). اساس کار این است که فوتونهای نورلیزر پس از تابش با گلبولهای قرمز درحال حرکت برخورد می کنند. فوتونهایی که با RBC ها برخورد کرده اند، دچار تفرق شده و براساس اصول داپلر دچار شیفت فرکانس میشوند. اما فوتونهایی که به اجزای ساکن برخورد میکنند، دچار شیفت فرکانس نمیشوند. در نور منعکس شده نسبت نوری که دچار شیفت شده به نوری که دچار شیفت فرکانس نیست، یک معیار نیمه کمی برای اندازه گیری جریان خون در بافت است. بخشی از نور به دستگاه Photodetector بازمی گردد و تبدیل به یک Signal می شود(Flux Signal) که آنرا با واحد قراردادی (PU=Perfusion Unit) می سنجند. از آنجا که گلبولهای قرمز جزء غالب متحرک درخون هستند لذا کمیت بدست آمده را می توان بعنوان ایندکسی برای جریان خون پالپی به حساب آورد.

در قسمت آينده اين سلسله مقالات به بررسي و بحث پيرامون اين تکنيک و مقايسه دقت و حسايت آن با تستهاي رايج ميپردازيم.

{فهرست مراجه در پايان بحث عنوان خواهد شد.}

 64 total views,  4 views today

نوشته قبلی
نوشته بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *