لیزردرمانی کم توان LLLT

کاربرد های ليزردرمانی کم توان که در مقالات جهانی به آنها اشاره شده است:

کاربرد های ليزردرمانی کم توان که در مقالات جهانی به آنها اشاره شده است:

ليزردرمانی بيشتر در تخصص هايي مثل درماتولوژی ، تراماتولوژی ، طب ورزش ، ارتوپدی ، دندانپزشکی ، اورولوژی ، ژينکولوژی ، پزشکی عمومی ، دامپزشکی ، فيزيوتراپی و غيره استفاده ميشود . دردهای مزمن – دردهای حاد (تروماتيک) – دردهای گردن و پشت – تندينيت (التهاب تندون) – آسيب های ورزشی – نقاط ماشه ای…

مقدمه بر ليزر درمانی کم توان (LLLT) ( Low Level Laser Therapy )

مقدمه بر ليزر درمانی کم توان (LLLT) ( Low Level Laser Therapy )

ليزر درمانی کم توان يک نام پذيرفته شده بين المللی برای تحريک زيستی با ليزرهای کم انرژی بمنظور رسيدن به آثار مطلوب درمانی می باشد. از تحريک برای فعال سازی سيستم دفاعی بدن استفاده ميکنند. LLLT يکی از روش های درمان طب فيزيکی است که شامل آکوپانکچر ( AP) نيز می باشد . با اينکه…

تاريخچه ليزروليزردرمانی کم توان ( LLLT)

تاريخچه ليزروليزردرمانی کم توان ( LLLT)

نام ليزر ( LASER ) مخفف Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (تقويت نور با تشعشع نشر بر انگيخته ) می باشد. اينشتين در سال 1917 مبنای تئوری نشر بر انگيخته الکترومغناطيس را عنوان نموده بود. تئوری وی توسط لاند برگ در سال 1928 تاًئيد شدولی امکان عملی ساخت يک ليزردر آن زمان وجود…