لیزر در طب سوزنی

کاربرد ليزردرماني در طب سوزني

کاربرد ليزردرماني در طب سوزني

دکتر قدير محمدي – آکوپانکچريست براي ليزر آکوپانچر از دستگاههاي کلاس IIIb استفاده مي شود که توان آنها بين 5 تا 500 ميلي وات است .مي دانيم که توان بالاتر از 500 ميلي وات شروع به سوزاند ن پوست مي کند جهت ليزر آکوپانچر از طول موجهاي قرمزnm 600 -700 استفاده مي شود و گاهاً…

 79 total views,  2 views today