لیزر در دندانپزشکی

LDF و کاربرد آن در دندانپزشکي – بخش دوم

LDF و کاربرد آن در دندانپزشکي – بخش دوم

دکتر حسين باقري – دندانپزشک LDF application in Dentistry- 2nd part Hossein Bagheri – D.D.S در قسمت اول به بيان مشکلات تشخيصي موجود در بررسي وضعيت حيات پالپ دندان پرداختيم. همچنين بطور اجمالي تکنيک LDF و مکانيسم تشخيصي آن را در اين زمينه بررسي نموديم . اينک در ادامه بحث به بررسي قدرت تشخيصي اين…

 41 total views,  2 views today

LASER DOPPLER FLOWMETRY ) L.D.F) و کاربرد آن در دندانپزشکي (قسمت اول)

LASER DOPPLER FLOWMETRY ) L.D.F) و کاربرد آن در دندانپزشکي (قسمت اول)

دکتر حسين باقري – دندانپزشک Laser Doppler Flowmetry(LDF) Application in Dentistry Hossein Bagheri – D.D.S ارزيابي وايتاليتي پالپ دندان بواسطه اينکه پالپ در يک بافت کلسيفيه احاطه شده، داراي مشکلاتي مي باشد و روشهاي ارزيابي وايتاليتي پالپ که بطور رايج بکار مي روند، اين عمل را بطور غيرمستقيم انجام مي دهند.(1) تستهاي موجود در دندانپزشکي…

 62 total views,  2 views today