وبلاگ

به لیزردرمانی خوش آمدید

کاربرد ليزردرماني در طب سوزني

کاربرد ليزردرماني در طب سوزني

دکتر قدير محمدي – آکوپانکچريست براي ليزر آکوپانچر از دستگاههاي کلاس IIIb استفاده مي شود که توان آنها بين 5 تا 500 ميلي وات است .مي دانيم که توان بالاتر از 500 ميلي وات شروع به سوزاند ن پوست مي کند جهت ليزر آکوپانچر از طول موجهاي قرمزnm 600 -700 استفاده مي شود و گاهاً…

 77 total views

کنترا انديکاسيون هاي ليزردرماني

کنترا انديکاسيون هاي ليزردرماني

L.Navratil, MD ; J.Kkymplova, MD انستيتو بيوفيزيک دانشگاه چارلز-پراگ-چکسلواکي دکتر سید مهدی مهدوی مرتضوی خيلي از کنترا انديکاسيونهاي ليزر درماني غير تهاجمي هنوز هم در مقالات به چشم ميخورند. بهر حال بعضي از آنها که ذکر مي شوند کاملا بي استفاده اند و هرگز اثبات نشده اند و ذکر مداوم آنها بخاطر اين است که…

 83 total views

انواع ليزرهاي پزشکي کم توان يا Low Out Put Lasers

انواع ليزرهاي پزشکي کم توان يا Low Out Put Lasers

انواع معمول ليزرهاي درماني و طول موج آنهاHe Ne Laser (633nm)InGa Al P Laser (633-635 nm)Ga Al As Laser (780-830 nm)Ga As Laser (904 nm)  ليزر هليوم – نئون (He – Ne ) قديمي ترين نوع ليزر براي استفاده در LLLT بوده که شامل يک تيوب ليزر بزرگ شيشه اي حاوي مخلوطي از گاز با فشار پايين است…

 135 total views

فيزيک ليزر

فيزيک ليزر

  دکتر سيد مهدی مهدوی مرتضوی MD 1- مقدمه Introduction 2- بر هم کنش نور با ماده Interaction of light with Matter 3- توليد نور Generation of Light 4- ليزر Laser 5- قانون توان وانرژی Concept of Power and Energy 6- واگرايی اشعه Beam Divergence 7- خلاصه Summary مقدمه نور چهار مشخصه اصلی دارد :…

 40 total views

لیزردرمانی کم توان

لیزردرمانی کم توان

طب فيزيکي يکي از قديمي ترين روشهاي درمان در پزشکي است . از نظر تاريخي عواملي مثل هوا ، خورشيد و آب در همه جا استفاده مي شده است و بتدريج با افزايش آگاهي نسبت به محيط و دنيا اين مقوله پيشرفت نمود. علاوه بر طبيعت بتدريج از منابع مصنوعي مثل ميدانهاي الکتريکي و الکترومغناطيسي…

 69 total views

LDF و کاربرد آن در دندانپزشکي – بخش دوم

LDF و کاربرد آن در دندانپزشکي – بخش دوم

دکتر حسين باقري – دندانپزشک LDF application in Dentistry- 2nd part Hossein Bagheri – D.D.S در قسمت اول به بيان مشکلات تشخيصي موجود در بررسي وضعيت حيات پالپ دندان پرداختيم. همچنين بطور اجمالي تکنيک LDF و مکانيسم تشخيصي آن را در اين زمينه بررسي نموديم . اينک در ادامه بحث به بررسي قدرت تشخيصي اين…

 39 total views

LASER DOPPLER FLOWMETRY ) L.D.F) و کاربرد آن در دندانپزشکي (قسمت اول)

LASER DOPPLER FLOWMETRY ) L.D.F) و کاربرد آن در دندانپزشکي (قسمت اول)

دکتر حسين باقري – دندانپزشک Laser Doppler Flowmetry(LDF) Application in Dentistry Hossein Bagheri – D.D.S ارزيابي وايتاليتي پالپ دندان بواسطه اينکه پالپ در يک بافت کلسيفيه احاطه شده، داراي مشکلاتي مي باشد و روشهاي ارزيابي وايتاليتي پالپ که بطور رايج بکار مي روند، اين عمل را بطور غيرمستقيم انجام مي دهند.(1) تستهاي موجود در دندانپزشکي…

 60 total views

ليزردرماني داخل وريدي

ليزردرماني داخل وريدي

دكتر ناصر ايرواني منش بتازگي روشهاي مختلف فتوهموتراپي شامل تاباندن اشعه ليزر و غير ليزر( شامل incoherent monochromic, narrow band , broad band ) بطور گسترده اي در درمان پاتولوژيهاي مختلف بکار مي روند . خون بطور مستقيم از طريق داخل وريدي (قرمز ، UV ، نورآبي ) ويا ازطريق پوست ( قرمز و مادون…

 34 total views

  • 1
  • 2