کاربرد ليزردرماني در طب سوزني

دکتر قدير محمدي – آکوپانکچريست

براي ليزر آکوپانچر از دستگاههاي کلاس IIIb استفاده مي شود که توان آنها بين 5 تا 500 ميلي وات است .مي دانيم که توان بالاتر از 500 ميلي وات شروع به سوزاند ن پوست مي کند جهت ليزر آکوپانچر از طول موجهاي قرمزnm 600 -700 استفاده مي شود و گاهاً طول موج نزديک اينفرارد با طول موج800-1000nm مورد استفاده قرار مي گيرد. ليزر طول موج قرمز عمق نفوذ کمتري دارد و تا0.8 ميلي متر نفوذ مي کند که با اين عمق نفوذ فقط براي طب سوزني دست- پا ( غير از پاشنه ) صورت و گوشها ميتوان استفاده کرد. ليزر قرمز براي نقاط سطحي طب سوزني Jing-well مثل UB.67 مناسب وخوب است.براي اصلاح وضعيت بريچ به مدت 5 دقيقه روزانه در چند هفته آخر حاملگي در 85% موارد براي تغيير پوزيسيون جنين مفيد است. ليزر قرمز معمولاً در طول موج600-700nm و کمتر از 500mw به کار مي رود، اما بايد دانست که چند ژول براي درمان ما لازم است. چند ژول بر cm2 ؟
قبل از شروع به ليزر تراپي دانستن آن مهم است . مثال: ليزر 5mw با پوينتري به قطر 5mm حد اقل 3 دقيقه تابش به نقطه طب سوزني نياز دارد. در اين صورت براي هر سانتي متر مربع 4.59 ژول وارد ميشود.
بعضي از تحقيقات نشان ميدهد که اين دوز اثر ضد التهابي دارد و بهبود جريان خون از حد اقل 4 ژول بر سانتي متر مربع به بالا شزوع مي شود.و در سطح بالاتر از اين دوز براي بهبودي زخمها ، درمان نورالژي پست هرپتيک و مراحل اوليه آلوپسي آرآ تا مفيد است. اما براي اينکه بتوانيم نقاط طب سوزني عميق در اندامها و پشت و شکم را ليزر تراپي بکنيم بايد از ليزر هاي اينفرارد باطول موج (800-1000nm ) استفاده کنيم. ليزر هاي اينفرارد اثرات عمقي دارند و عمق نفوذ آنها بيش از يک اينچ است.
در جدول زيربراي درمان يکسري از بيماريها با توجه به Pulse Rate اشاره شده است.

F (Setting)
Pulse Rate (PPS)
Indication

F1 73 درد حاد – شکستگي جوش نخورده استخوان – tonipy نقاط طب سوزني – بهبودي زخمها

F2
146 آسيب هاي تحت حاد – بافت اسکار زرد

F3
292 براي ليزر خارجي پوست – بيماريهاي پوستي – موارد مزمن آرتريت ها – بافت اسکار

F4
584 براي ليزر لايه دروني (اندودرم) پوست – سيستم گردش خون

F5
1168 براي بافتهاي با منشا مزودرم – نقاط طب سوزني اندامها – بافت اسکار

F6
3500 براي حالت هاي مزمن – براي sedate نمودن نقاط طب سوزني – کنترل درد

———

پروتکل درماني در خار پاشنه :

از ليزر هاي پالس دار اينفرارد استفاده ميشود. وقتي براساس تشخيص TCM بيماري از نوع کمبود تشخيص داده شد نبايد از F6 استفاده شود. معمولاً بر اساس TCM ، خار پاشنه نشانگر کمبود کانال کليه است، لذا ما از F4 براي مدت 5 تا 10 دقيقه استفاده مي کنيم. در مراحل بعدي 5 دقيقه از F3 وسپس F2 و بعد از F1 استفاده مي کنيم. مدت زمان درمان واقعاً مشخص نيست، اما به نظر مي رسد که در موارد کمبودها براساس TCM استفاده ازF4 تا F1 مهم باشد. فرکانس هاي بالا مثل F6 اثرات درماني خوبي در موارد کمبود ندارند. طول درمان ممکن است 12 جلسه يا کمتر باشد.دستگاههاي اينفرارد IR با طول موج 904nm و موج مداوم با پراب منفرد ، قدرت خروجي بيشتري دارند. دستگاهي که 500mw قدرت دارد هر 2 ثانيه 1ژول بر 1 سانتي متر مربع انرژي مي دهد.10ثانيه با ليزر موج مداوم با قدرت 500mw ممکن است به سيرکولاسيون نقاط تندرفاسيا در خار پاشنه کمک کند. ابتدا از پروب IR 500mw استفاده مي شود و سپس در ادامه از ليزر پالس دار براي چند دقيقه استفاده مي کنيم. در کمر درد ها نيز استفاده از ليزر ممتد به مدت 10 ثانيه با قدرت 500mw قبل از استفاده ليزر پالس دار مفيد است .

نوشته قبلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.