مقدمه بر ليزر درمانی کم توان (LLLT) ( Low Level Laser Therapy )

ليزر درمانی کم توان يک نام پذيرفته شده بين المللی برای تحريک زيستی با ليزرهای کم انرژی بمنظور رسيدن به آثار مطلوب درمانی می باشد. از تحريک برای فعال سازی سيستم دفاعی بدن استفاده ميکنند.
LLLT يکی از روش های درمان طب فيزيکی است که شامل آکوپانکچر ( AP) نيز می باشد . با اينکه AP بخوبی پذيرفته شده است ، LLLT هنوز در جستجوی جايگاه خود در پزشکی و دامپزشکی می باشد. متداولترين نوع ليزر در LLLT ليزرهای مرئی قرمز هليوم- نئون ( He – Ne) وليزر های نامرئی مادون قرمز گاليوم آرسنايد ( Ga- As ) و گاليوم آلومينيوم آرسنايد (Ga- Al – As ) می باشد . اخيراً ليزرهای نيمه هادی ديودی رشد و توسعه سريعی در اين زمينه پيدا کرده اند. اين ليزرهاممکن است نور مرئی ( قرمز نارنجی ) يا نامرئی ( مادون قرمز IR ) داشته باشند و امروزه در طب ورزشی ودرد های صورتی وبيماريها از آنها استفاده می شود. برای گرفتن نتايج مثبت از LLLT ، شخص بايد انديکاسيونهای اصلی اين روش درمانی را بداند . يک تشخيص صحيح ، لازمه درمان موفق می باشد . شخص بايد اصول LLLT و اصول فيزيک ليزر( اپتو الکترونيک ) و حتی اصول ساخت ليزر ها را بداند. جزئيات لازم اتاق درمان نيز مهم هستند.
ليزر ممکن است باعث آسيب شبکيه شود؛ بنابراين تمام ابزارهای ليزر، صرف نظر از نوع کاربری آن بايستی بر طبق خواص تشعشعی طبقه بندی شوند.اينکه چه کسی بايد ليزر درمان انجام دهد ازکشوری به کشور ديگر متفاوت می باشد. به عنوان مثال در سوئد فقط پزشکان دارای مجوز، دندانپزشکان و فيزيوتراپيست هامی توانند بيماران را با روش درمانی LLLT توسط ليزر های کلاس 3B معا لجه نمايند. ديگر حرف وابسته به پزشکی ممکن است بتوانند کار کنند ولی بايد مسؤليت آسيب های احتمالی irradiation)) رايکی از افراد بالا که ذکرشان رفت تقبل نمايند. ليزرهای کلاس 3A يا پايين تر،از اين محدوديت ها آزاد است؛ در حاليکه کلاس 4 را فقط پزشکان دارای مجوز می توانند استفاده نمايند. جامعه اروپا دارای کميته ايمنی ليزر در پزشکی برای ايجاد راهکاراستفاده از ليزر پزشکی می باشد.هم اکنون تقريباً 50 درصد کشورهای جامعه اقتصادی اروپا آموزش و تحصيل برای ليزر را پيشنهاد نمی کنند.(مربوط به سال 1992 )
طب ورزشی، طب فيزيکی ، تخصص پوست و بيماريهای نرواندوکرين در انسان و حيوان انديکاسيون های مهم LLLT هستند. خواص ضد التهاب و ضد درد LLLT و نيز اثر بر کلاژن سازی انديکاسيون های خوبی برای LLLT در تروماتولوژی، جراحی ودندانپزشکی بخصوص دراعمال ماژور جراحی می باشند.
IR ( اشعه نامرئی ) LLLT وضعيت ايده آلی در موضوعات تحقيقی دوسوکور بر روی انسان وحيوان ايجاد می کند. چون اثر پلاسبو( دارونما) را می توان با خاموش نمودن ليزر ايجاد نمود و هيچ تغييری در ظاهر پروب ليزر ايجاد نمی کند.اخيراً علاقه زيادی به کاربرد LLLT در دامپزشکی بخصوص در استفاده بالينی وتحقيقات به وجود آمده است. اثر پلاسبو نيز نقش زيادی در دامپزشکی ندارد. به عبارت ديگر پوست ضخيم و پوشيده از موی بيشتر حيوانات وضعيت خاصی را در LLLT ايجاد نموده است. LLLT بانور مادون قرمز ( بخصوص ليزر Ga-As در کلاس 3B ) در درمان اسب (اسب سان) کاربرد زيادی دارد.
LLLT دردرمان بيماريهای داخلی، سيستميک ويا بيماريهای عمومی با تابانيدن بصورت سيستميک يا بر روی نقاط انعکاسی ( reflex points ) يا نقاط تريگر( Trigger points TP ) يا نقاط طب سوزنی ( APs ) و نقاط دردناک ( AHSHI points )استفاده می شود. همچنين ممکن است در درمان موضعی بر روی مفاصل دردناک ، ماهيچه ها ،تندون ها، زخمها وجراحات ، محلهای التهاب ، هماتوما و غيره بکار رود .در هر دو صورت ( درمان نقاط و درمان موضعی ) LLLT می تواند بصورت تماس مستقيم پروب بر روی پوست يا موکوزا بکار رود ويا بااشعه ليزر( مثلاً هليوم نئون يا مادون قرمز)از فاصله 3 تا 50 سانتی متری استفاده شود. کاربرد خاص آن بصورت تابانيدن (irradiation) LLLT از ميان يک منشور لرزان و چرخان می باشد ( اسکنر وسيله ايست که اشعه ليزر را در سطحی بزرگ جارو می کند) .
اعمال LLLT در نقاط باعث ايجاد يک تراکم توان بالا( power density ) در نقطه ای کوچک می شود . در حاليکه اسکن نمودن اشعه بصورت آزاد باعث ايجاد تراکم توان کمتر ( lower power density ) میشود ولی توزيع متعادل و مساوی اشعه در سطحی بزرگ سبب می گردد.
ليزرهای He Ne ( نور قرمز مرئی ) خيلی کم می توانند در پوست نفوذ نمايند و بيشتربرای بيماريهای سطح پوست و مخاط و ماهيچه های سطحی وآسيب بافت همبند هستند.در حالی که ليزرهای مادون قرمز (IR) عميقتر نفوذ کرده وبرای عوارض سطحی و عمقی هم مناسب هستند.

 27 total views,  1 views today

نوشته قبلی
نوشته بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *