درمان بيماري ديابت با ليزر کم توان

منبع:IALM
ديابت شيرين يک بيماري تحليل برنده است که چندين عارضه جدي را سبب ميشود و تاکنون براي آن درمان شناخته شده اي معرفي نشده است . فقط در امريکا در حدود شانزده ميليون نفر از ديابت شيرين رنج ميبرند. از اين تعداد يک ميليون نفر ديابت نوع يک و هفت ميليون نفر ديابت نوع دو و هشت ميليون نفر نيز داراي ديابت نوع دو بدون اطلاع و تشخيص هستند . اين بيماري و عوارض آن همه ساله پانزده درصد از بودجه مراقبت هاي بهداشتي آمريکا را بخود اختصاص ميدهد دانشمندان پيش بيني نموده اند که شش سال ديگر (سال2010) 220 ميليون نفر از ديابت رنج ميبرند . ترک نمودن کنترل ديابت باعث پديد آمدن عوارض خطرناکي مثل کوري ، بيماري کليوي ، آسيب عصبي ، بيماري قلبي ، سکته مغزي و غيره ميشود . در اين گير و دار سازمان هوا فضايي آمريکا (ناسا) نيز به جمع مبارزين با اين بيماري اضافه شده است. هدف انها رشد دادن يک کريستال انسولين در ايستگاه شاتل فضايي است که اين کيفيت در روي زمين قابل دستيابي نيست.
بهر حال توليد انسولين فضايي بنظر نميرسد انسان را از دست بيماري ديابت برهاند چون علت بروز انواع ديابت چيز هاي ديگري نيز ميباشد .در عوض ما مجبوريم روشي بيابيم که بر ارگانيزم انساني اثر نمايد بطوري که در عملکرد سلولي ، بافتي ، عضوي و سيستمي آنچنان تغييري ايجاد نمايد که قند خون به محدوده طبيعي برگشته و عوارض ديابت نيز ناپديد گردد. اين آرزو فعلا با روشهاي دارويي امروزي مثل تزريق داروي پايين آورنده قند خون و يا خوردن قرص ممکن نيست . ولي با روش Bioresonance Information Quantum باعث ياد آوري اطلاعات لازم براي عملکرد طبيعي بدن که بخاطر پيشرفت بيماري از دست رفته است ميشود، و نيز انرژي لازم براي ارگانيزم فاقد انرژي را جهت برگشت عملکرد فيزيولوژيک آن به مقادير طبيعي و ريشه کني بيماري تامين مينمايد.
با توجه به تجربيات سودمندي که در زمينه علم جديد ليزردرماني بدست آمده است روش ماهرانه اي براي درمان ديابت نوع يک و دو بکمک ليزردرماني Bioresonance Information يا (BILT) ابداع شده است که در آن بيماران ديابتي بدون نياز به انسولين و قرص قند و يا رژيم غذايي شديد به زندگي طبيعي بازميگردند.
جراحي و درمانهاي شيميايي هيچکدام نتوانسته اند بيماري قند را درمان نمايند. طب ليزري بکمک طب کوانتوم آمده و تاثير پيشرونده و سودمندي در درمان بيماري ها گذاشته است. ليزردرماني کم توان (Low Level Laser Therapy) يا LLLT ابتدا بمنظور انرژي بخشيدن به ارگانيزم بيمار مورد استفاده قرار گرفت. بعدهادر طي کار LLLT پديده جذب رزونانس (resonance absorption phenomenon)کشف شد .در همان اوايل کاربرد ليزردرماني کم توان پديده جذب رزونانس بعنوان راه رسيدن ادراکي به ماهيت بيماري، به جهت اثر گذاري مستقيم بر آن ارگانيزم در سطح اتمي و مولکولي توسعه پيدا کرد .
ليزردرماني کم توان ميتواند بصورت ليزردرماني Bioresonance Information انجام شود از آن جهت که اولا هيج عارضه خطرناکي ندارد ثانيا ميتواند بصورت يک درمان بسيار مؤثر در برطرف نمودن هر قسمتي از بيماري و حتي قوي تر کردن ارگانهاي سالم نيز بکار رود. ليزردرماني Bioresonance Information به اشکال گوناگوني ميتواند انجام شود مثل ليزرپانکچر ، ليزردرماني چاکرا (energy center) ، از روي پوست (transcutaneous) ، ازروي ارگان(transorganic) ، از راه حفرات بدن (intracavitary) ، از درون رگ(intravenous) و ساير روشها . اشعه ليزر قرمز و مادون قرمز ميباشدکه در حالت بيورزونانس مدوله شده است و با تاباندن اشعه ليزر در رژيمهاي ايمپالس متغير از يک هرتز تا کمتر از 1000 هرتز بسته به نتايج هدف اعمال ميشود . عامل کليدي در اثر Bio-activating ليزردرماني کم توان ، فعال شدن آنزيمها است که منجر به قويتر شدن فرايندهاي بيو سنتتيک و بيو انرژتيک در سلول ميگردد. فعال شدن آنزيمهاي بيو انرژتيک باعث افزايش سطح ATP و ديگر مواد فعال بيولوژيکي ميشود. چون دوره زماني فرآيندهاي اصلي آنزيمي از 0.001 تا 0.01 ثانيه تجاوز نميکند بنابراين حداقل interval بين ايمپالسهاي نور ليزر نبايستي کمتر 0.001 ثانيه باشد که مطابق با فرکانس کمتر از 1000Hz ميباشد و بنابراين با فرآيندهاي آنزيمي که قبلا شروع شده است تداخل نمي نمايد.
بنابر آنچه که گذشت، و با مشاهده نتايج LLLT انجام شده در گروه ديابتي هاي با سنين مختلف ،اين عقيده را که هر بيماري ( با توجه به سطح عملکرد و وسعت ضايعه و نوع آسيب به آن ارگان) قابل برگشت است ثابت ميشود.

 30 total views,  1 views today

نوشته قبلی
نوشته بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *